AAVIKKO

AAVIKKO

                      

 

 

AAVIKKO

Viimeisimmässä maalaussarjassani Jää tutkin ilmastonmuutosta sekä luonnonvarojen suhdetta konflikteihin arktisen jään ja maiseman kautta. Projekti sisälsi työskentelyjakson Grönlannissa. Aavikot ja jäätiköt ovat herkkiä laitaelinympäristöjä. Jäätiköitä uhkaa sulaminen ja aavikoituminen puolestaan lisääntyy ihmisen toimesta. Liikalaiduntamisen, kestämättömien viljelymenetelmien tai metsänhakkuun vuoksi kuivien alueiden ekosysteemit voivat muuttua pysyvästi. Kymmenen vuoden kuluttua kolmasosa maailman ihmisistä elää alueilla, missä on pulaa vedestä ja perustarpeista. UNEP:n (The United Nations Environment Programme) arvion mukaan vuoden 1990 jälkeen maailmassa on ollut 18 konfliktia, joihin luonnonvarojen riisto tai vähyys on ollut osallisena. Kun väestö ja samalla kysyntä luonnonvaroista kasvavat, myös jännitteet ihmisryhmien välillä kasvavat.

 

Luonnonvarat ja ekosysteemipalveluiden palauttaminen tai ennallistaminen voivat toisaalta olla myös osa konfliktien ratkaisumalleja. Ekosysteemipalveluiden suojelemisen lisäksi on tärkeää suojella maailmaa tulevilta konflikteilta, sillä niiden vaikutus ympäristön tilaan on vieläkin destruktiivisempi. Kyse ei ole pelkästään luonnonvarojen kestävästä käytöstä, vaan ilmiö on syvällisempi. Konfliktit synnyttävät ympäristöongelmia ja ympäristöongelmat taas ovat osallisena konfliktien syntyyn. Luonnonvaroilla myös rahoitetaan konflikteja.

 

Aavikkomaalausteni taustalla ovat matkani Jordaniaan, lsraelin aavikko-alueille ja Death Valeyhin Kaliforniaan. Katson aavikkoa erityisesti maalarin silmin – ympäristönäkökulman lisäksi. Paikan päällä syntyneiden luonnosten perusteella jatkan työskentelyä suurikokoisten öljyvärimaalausten parissa. Maaliaineen kerroksellisuuden, tekstuurin ja ekspressiivisen väri- ilmaisun kautta pyrin hahmottamaan kauneuden ohella kaikkea sitä ristiriitaa mitä aavikoiden ja laajemmin ekosysteemien muuttuminen tuo mukanaan.

 

Taiteella on merkittävän roolin ympäristöystävällisemmän ajattelutavan voimistajana. Se on väylä hahmottaa maailmaa ja vaihtoehtoisten tulevaisuuksien rakentamista. Tulevaisuutemme perustuu enemmän kuin koskaan niihin valintoihin joita teemme nyt