Talk to me -videoinstallaatio

Teos koostuu erikokoisista ja -muotoisista koteloimattomista kaiutinelementeistä, jotka ovat suunnattu seinää kohti.
Video heijastaa seinälle puhuvan henkilön selän. Kaiuttimista kuuluu toistettu pyyntö: -Talk to me!

Tila on kommunikaation paikka, liike tapahtuu rajautuneessa tilassa, alueellisesti ja ajallisesti rajautuneena performanssina. Installaatio mahdollistaa katsonnallisesti jaetun kokemuksen. Se etsii elämisen mielekkyyttä, kommunikaation ja kohtaamisen mahdollisuutta tai mahdottomuutta. Välillä henkilö häviää, ilmestyäkseen taas seuraavassa kohdassa puhuen kohti mykkää seinää.

Teos kuvaa yksilön asemaa yhteisön jäsenenä ja riippuvuutta muista. Hyvä elämä voi tapahtua vain yhteisössä, vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Kuulluksi ja huomioiduksi tuleminen on yksi ihmisen peruskokemus, joka muovaa koko persoonaa. Samalla se haastaa katsojan pyynnöllään pohtimaan omaa suhdettaan ympäröivän yhteisön jäseniin.

v. 2006

Takaisin teokset-sivulle