Sukellus

Vesi on luomismyyteissä elämän lähde ja syntypaikka, mutta myös hajottava ja hävittävä elementti. Videossa kuvaan kahta lasta veden alla; lapset vuorotellen hyppäävät ja rikkovat veden rajapinnan, painuvat sukelluksiin ja lähtevät nousemaan jälleen kohden pintaa. Sukellus-teoksessa kuvaan koetun todellisuuden häilyvää ja haurasta reunaa.

Veden pinnan alle uppoaminen salpaa hengityksen, joka on automaattisin tapa olla vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Teos sukeltaa kokemuksen nimeämättömään tilaan, siinä on läsnä fyysisen todellisuuden tuonpuoleinen taso. Sen liike on jatkuvaa rajanylitystä. Hyppy tuntemattomaan: elementteinä vesi, alitajunta ja kuolema, toisaalta elämä, lapset ja nuoruuden kynnyksen ylitys.

Sukellus-videossa jatkan ihmisenä olemisen ja toimimisen tapojen käsittelyä ruumiillisuuden kautta. Veden alla oleminen muuttaa painovoiman kokemusta, ihon aistit herkistyvät ja organismi on poikkeustilassa. Veden alle painuessaan lapset horjuttavat turvallisen ja hallitun elämän rajoja paljastaen inhimillisen tarpeen etsiä ja kokea uutta; pelon, kauhun ja helpotuksen syklin kiehtovassa vuorottelussa.

v. 2006

Takaisin teokset-sivulle