JÄÄTIKKÖ

JÄÄTIKKÖ

Jää jää -projektini käsittelee ilmastonmuutosta sekä luonnonvarojen suhdetta konflikteihin arktisen jään ja maiseman kautta. Aloitin työskentelyn Grönlannissa ja jatkan syntyneen materiaalin pohjalta maalaamista Helsingissä työhuoneellani. Ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa voidaan tehdä tieteellisen tutkimuksen rinnalla taiteellisen työskentelyn kautta. Teossarja pyrkii vaikuttamaan tuomalla arktisen luonnon haavoittuvuuden maalauksen keinoin esiin.

Ulkoilmamaalaamalla prosessin alkuvaiheessa piirrän itseni sisään ympäröivään maisemaan. Ulkona jäätikön reunalla luonnostelu paitsi hahmottaa ympäristöä, myös luo aistimellisen yhteyden siihen. Ilma on kylmää ja vesiväri jäätyy. Ääriviivan piirtäminen sitoo tekijän kohteeseen. Piirtäessä havainto siirtyy silmän ja käden yhteistyönä paperille – kutsuen maisemaa esiin. Silmä rekisteröi sävyt, valon muutokset ja heijastumat. Luonnosvihkon sivulle piirtyy jotain mikä ei ole valokuvan kaltainen toisinto. Maaliaineen kerroksellisuuden ja väri-ilmaisun kautta pyrin hahmottamaan kauneuden ohella kaikkea sitä ristiriitaa, mitä jäätiköiden ja laajemmin ekosysteemien muuttuminen tuo mukanaan.

Teoksessa yhdistyy kokemus maisemasta, olemisesta ja jotain ennalta määrittelemätöntä, tuntematonta. Maiseman mysteeri ja kysymys jäätikön tulevaisuudesta. Kysymys on ihmisen ja myös muiden lajien kannalta merkittävä; minkälaiset vaikutukset ilmaston lämpenemisellä ja jään nopeutuvalla sulamisella on ekosysteemeihin, talouksiin ja yhteiskuntiin?

Jää, jäätikkö ja jäävuoret ovat maisemallisesti hengästyttävän upeat. Niissä demonstroituu luonnon voima ja ihmisen pienuus. Silti ihminen on toimillaan vaikuttanut ilmastonmuutokseen ja ikuinen jää sulaa kiihtyvällä vauhdilla. Satatuhatta vuotta vanha hapeton jää purkautuu mereen turkoosin sinisiksi jäävuoriksi, jotka ovat mittasuhteiltaan, muodoiltaan ja pohjoista valoa heijastavine veistoksellisine pintoineen myyttinen maisema. Nykyisellä kiihtyvällä nopeudella sulavan jäätikön on laskettu häviävän tuhannessa vuodessa. Mitä tapahtuu sitä ennen ja sen jälkeen? Aloittaako Koilis- ja Luoteisväylien avautuminen kiihtyvän kilpailun alueen luonnonvaroista? Paikalliset ihmiset toivovat, että jää ei sulaisi. He näkevät jo nyt uhkat luonnonvarojen riistosta ja alueen turvallisuustilanteen muuttumisesta todellisina.