Työn alla taidekirja ”Uusi” Katri Tapolan kanssa

 

   

 

 

UUSI

Työskentelemme kuvitetun Olav ja Hämäränmaa -lastenromaanin jälkeen aikuisille suunnatun UUSI-teoksemme parissa. Teoksessa on kuvittaja, kuvataiteilija Selja Raudaksen runsas mustavalkokuvitus ja kirjailija Katri Tapolan proosarunot, jotka leikkivät naisen identiteeteillä ja rikkovat sitä uusia vaihtoehtoja ja vapautta luoden.

Puramme teoksessamme kulttuurisia rakenteita ja teemme näkyväksi naisen koko kuvaa ja uudestisyntymää ikäkaudessa, joka pitää sisällään kaiken siihen asti eletyn. Vuoropuhelumme on elävää, muste tekniikkana omalla tavallaan omalakisensa kuten myös tekstin tiiviys ja tilan antaminen.

Uskomme taiteellisesti korkeatasoiseen kuvan ja tekstin yhdistelmään, joka luo omalta osaltaan vapaata naiskuvaa. Tuomme esiin naisen eri muodoissaan, elävänä ja muuttuvana, uutena. Elinvoima, halu, rohkeus, menetykset, tuska, ilo, ja kyky sovinnaisuuksista vapaaseen jähmettymättömään elämään on osa tätä. Asenteet, ympäristö, kulttuuri, iänmääreet – niihin ei tarvitse muovautua. Taiteen tehtävä on tehdä näkymätöntä näkyväksi ja teoksemme täyttää tämän tehtävän vapaana niistä määritteistä, jotka toistavat ja ylläpitävät todellisuutta sekä kielellisesti että kuvallisesti.