Visual Artist Selja Raudas

”Human corporeality, experiences, and world relations create tensions that I process in my art. Psychic phenomena such as perceptions, memories, thoughts and emotions are constructed in my works.”

Ihmisen kehollisuus, kokemukset ja maailmansuhde synnyttävät jännitteitä, joita käsittelen taiteessani. Psyykkiset ilmiöt, kuten havainnot, muistikuvat, ajatukset ja tunteet, konstruoituvat töissäni.

 

”Selja Raudas is a visual artist and painter from Helsinki. He graduated as a visual artist from the Lahti Art Institute, studied at the Gerrit Rietveld Academy in Amsterdam and completed a master’s degree in art at the University of Art and Design Helsinki. Raudas’ works have been featured in several solo and group exhibitions since 1989.”

Selja Raudas on helsinkiläinen kuvataiteilija ja taidemaalari. Hän on valmistunut kuvataiteilijaksi Lahden Taideinstituutista, opiskellut Gerrit Rietveld Academiessa Amsterdamissa ja suorittanut taiteen maisterin tutkinnon Taideteollisessa korkeakoulussa. Raudaksen teoksia on ollut esillä vuodesta 1989 useissa yksityis- ja yhteisnäyttelyissä.